Tagged integrácia

Václav Havel o Európe

vaclav-havel2-cover

Ak sa cítim byť Európanom, neznamená to, že prestávam byť Čechom. Je to práve naopak: ako Čech som aj Európan. Trošku poeticky zvyknem hovoriť, že Európa je vlasť našich vlastí.

Pri pohľade z diaľky sa Európska únia javí ako technokratické teleso, ktoré sa zaoberá len kvótami, daňami, obchodnými pravidlami a najrôznejšími predpismi. Vôbec nimi nepohŕdam. Napriek tomu si myslím, že Únia by mala klásť silnejší dôraz na to, čo je najdôležitejšie – na svoje duchovné a hodnotové základy.

Vznik Európskej únie je bezprecedentný pokus vybudovať veľkú a originálnu nadnárodnú pospolitosť na základe úcty k ľudským slobodám a dôstojnosti, viere v zdravý rozum, úcte k jednotlivým národom a ich tradíciám a to na pôde skutočnej demokracie. A samozrejme na ideách rešpektu k ľudským právam a ľudskej solidarite.

Čítať ďalej…