Václav Havel o Európe

vaclav-havel2-cover

Ak sa cítim byť Európanom, neznamená to, že prestávam byť Čechom. Je to práve naopak: ako Čech som aj Európan. Trošku poeticky zvyknem hovoriť, že Európa je vlasť našich vlastí.

Pri pohľade z diaľky sa Európska únia javí ako technokratické teleso, ktoré sa zaoberá len kvótami, daňami, obchodnými pravidlami a najrôznejšími predpismi. Vôbec nimi nepohŕdam. Napriek tomu si myslím, že Únia by mala klásť silnejší dôraz na to, čo je najdôležitejšie – na svoje duchovné a hodnotové základy.

Vznik Európskej únie je bezprecedentný pokus vybudovať veľkú a originálnu nadnárodnú pospolitosť na základe úcty k ľudským slobodám a dôstojnosti, viere v zdravý rozum, úcte k jednotlivým národom a ich tradíciám a to na pôde skutočnej demokracie. A samozrejme na ideách rešpektu k ľudským právam a ľudskej solidarite.

Som presvedčený, že európska suverenita sa bude posilňovať. Neviem, či rýchlejšie alebo pomalšie, ale viem, že integračný proces musí pokračovať. Je totiž bytostným záujmom nielen Európanov, ale aj všetkých ostatných.

Dôvody sú zrejmé: žijeme v priestore jedinej globálnej civilizácie, v ktorej je jedno, či majiteľ grónskeho rybárskeho podniku žije na Taiwane a patrí mu časť banky v Brazílii, alebo či majiteľ českých baní riadi svoje podniky počítačom z Islandu.

V takomto prostredí hrajú a budú hrať stále významnejšiu úlohu rôzne nadnárodné spoločenstvá. Nie, nebude to koniec národných štátov. Národné štáty sa budú ďalej združovať a v mnohých smeroch budú jednať spoločne. Vynúti si to ekonomický a technologický vývoj.

Na druhej strane v dobe, keď svet mieri k neblahej unifikácii, môže byť konštituovanie rôznych spoločenstiev štátov, ktoré sú si nejakým spôsobom blízke, jedným z nástrojov lepšej obrany ich národnej alebo regionálnej identity.

Pozvolné a nenásilné združovanie štátov posilňuje aj mierové spolužitie. Nebola väčšina vojen v posledných storočiach vojnami národných štátov? Existuje lepší spôsob ako krotiť nacionálne besy ako vecnou spoluprácou národov?

V Európe sme na jednej lodi a tá loď pláva dobrým smerom. A dobrým smerom bude plávať dovtedy, kým budú niesť všetci pasažieri zdieľanú zodpovednosť, nebudú hrať každý len svoju hru a len sám za seba.

Spracované podľa príhovoru Václava Havla v Európskom parlamente 11. novembra 2009.

 

Zdroj: vaclavhavel.cz
Zdroj: Ilustračná fotografia

Milan Polešenskýmp
polesensky@federalisti.sk

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Napsat komentář