Európski federalisti

Únia európskych federalistov (UEF) je nadnárodná mimovládna organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá pôsobí už viac ako 65 rokov a združuje 24 európskych a národných organizácií. Spolu s mládežníckou organizáciou Young European Federalists (JEF) má v Európe viac ako 30.000 členov a aktivistov.

V súčasnosti vedie UEF poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a predseda Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Elmar Brok.

UEF bola založená krátko po druhej svetovej vojne. Pri jej zrode stála myšlienka, že iba Európska federácia, založená na myšlienke jednoty v rozmanitosti, môže prekonať rozdelenie európskeho kontinentu, ktoré spôsobilo obe svetové vojny.

Hague2

Hague1

Slovenská sekcia UEF bola založená v roku 2013. Cieľom Európskych federalistov je združovať občanov a organizácie európskych krajín, pôsobiť ako katalyzátor európskych demokratických síl, stimulovať verejnú diskusiu a podnikať kroky potrebné pre vybudovanie silnej a jednotnej Európskej únie.

UEF je autonómne hnutie a nie je spojená so žiadnou politickou stranou. Snaží sa spolupracovať so všetkými organizáciami a európskymi a národnými inštitúciami. Medzi priaznivcami a členmi UEF sú osoby zo širokého politického a občianskeho spektra, ktoré umožňujú Únii európskych federalistov ovplyvňovať každodenné dianie v Európskej únii.

01-03

01-04

UEF spolupracuje s Mladými európskymi federalistami (JEF), Európskym hnutím a ďalšími federalistickými a proeurópskymi skupinami, ktoré zdieľajú podobné názory na budúcnosť Európskej únie.

jefMládežnícka organizácia JEF Slovakia (www.jefslovakia.eu, facebook JEF Slovakia)

 

 Pozrite si prezentáciu organizácie…

 

 

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone