Medzinárodné stretnutie polyglotov v Bratislave za účasti eurofederalistov

polyg2

Podobne ako minulý rok, aj tento rok sme boli pozvaní ako Únia európskych federalistov na Slovensku (UEF Slovakia) na stretnutie polyglotov v Bratislave. Dňa 30.5 2019 sme sa ako organizácia zúčastnili akcie s názvom Polyglot Gathering 2019. Ide o celosvetové stretnutie polyglotov, ktoré sa konalo už po tretí krát na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Pozvanie sa týkalo účasti v panelovej diskusií na tému ,,Language Hegemony in the world- Any chance to avoid it?“. Za UEF Slovakia sa zúčastnil Tomáš Šimo. Ďaľšími hosťami v diskusií boli Prof. Frederico Gobbo z Amsterdamskej univerzity, Dr. Seán Ó Riain v súčasnosti zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve Írska vo Viedni a István Ertl prekladateľ z Európskeho dvora audítorov.

Na začiatku diskusie Prof. Frederico Gobbo objasnil význam pojmu hegemónia a každý z hostí sa vyjadril k otázke existencie jazykovej hegemónie. Následné otázky kladené moderátorom a zároveň diskutérom Prof. Fredericom Gobbom sa niesli v zmysle tom, či je možné nejakým spôsobom ovplyvniť výučbu iných cudzích jazykov ako doteraz vyučujúcich hlavných používaných jazykov v únii. Tu sa takmer všetci jednoznačne zhodli na tom, že najväčší problém nedostatočnej výuky cudzích jazykov v požadovanej kvantite a kvalite je chýbajúci počet kvalifikovaných učiteľov na školách. Každý z diskutérov priniesol svoj pohľad na vec, najmä z oblasti a krajiny kde pôsobí.

Veľká pozornosť sa venovala potrebe rozvíjania a výučbe Esperanta ako ďalšieho používaného jazyka. Celá diskusia sa niesla vo veľmi priateľskej atmosfére o čom svedčilo aj množstvo otázok z pléna. Dve hodiny, ktoré boli vyčlenené na túto debatu ubehli veľmi rýchlo. Prítomných ľudí najviac zaujímali otázky smerujúce na zástupcu UEF Slovakia, nakoľko takmer všetky smerovali na problematiku týkajúcu sa možností a schopností Európskej Únie podniknúť opatrenia na zlepšenie a zefektívnenie výučby cudzích jazykov.

Na základe dlhoročnej stratégie rozvíjať schopnosti Európanov dohovoriť sa okrem svojho rodného aj ďaľšími minimálne dvoma cudzími jazykmi, sa všetci diskutujúci jednoznačne zhodli, že je to jedna z ďaľších výziev novozvoleného parlamentu v nedávnych voľbách.

Na záver prof. Frederico Gobbo poďakoval všetkým zúčastnením za otázky a odpovede. Všetci sa jednomyseľne zhodli, že jedine prostredníctvom učenia cudzích jazykov vieme zachovať a lepšie pochopiť kultúru, zmýšľanie a v neposlednom rade i budovať nové mosty priateľstva medzi obyvateľmi únie.

Tomáš Šimo, viceprezident UEF Slovakia

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone