Naše princípy

Európska integrácia umožnila po roku 1945 prudký ekonomický, kultúrny a sociálny rozvoj Európy. Rovnako na medzinárodnej scéne sa Európa stala na viac ako 60 rokov silným a rešpektovaným lídrom svetovej politiky. Dokázala vo svete úspešne presadzovať európske hodnoty, ako sú demokracia, rovnosť, rešpekt k ľudským právam…

Svet sa mení a spolu so zmenou prichádzajú nové výzvy. Svetovú ekonomiku a medzinárodnú politiku budú v 21. storočí ovládať regionálne veľmoci. Pre krajiny ako Čína, India alebo  Brazília nebudú samostatné európske krajiny silným a rešpektovaným partnerom. Európa upadá, stráca dych a ocitá sa na periférii svetového obchodu a politiky. Integrácia sa spomalila a samostatné európske štáty sú príliš malé a slabé na to, aby dokázali čeliť novým výzvam.

federacia-opak-centralizacie

Nejednotná Európa, ktorá sa zastavila pred ďalšou integráciou, nedokáže čeliť výzvam a problémom ani na domácej, ani na medzinárodnej scéne. Nejednotnosť a upadajúca schopnosť Európy viesť a byť lídrom sa v posledných rokoch prejavila okrem iného v postoji pri hlasovaní v OSN, neschopnosti diplomaticky alebo vojensky zasiahnuť pri konflikte v Sýrii, ako aj pri riešení hospodárskej krízy v Európe. Obrovský európsky ekonomický, kultúrny, morálny a demokratizačný potenciál sa vyčerpáva.

Okrem hospodárskych problémov budeme musieť v nadchádzajúcich desaťročiach čeliť stále rozsiahlejšej devastácii životného prostredia, klimatickým zmenám, vyčerpávaniu prírodných zdrojov a fosílnych palív a novým bezpečnostným problémom.

Odpoveďou na problémy Európskej únie a otázku, ako čeliť novým výzvam je „viac Európy“. Oslabenie Európskej únie alebo jej rozpad by uvrhol európske štáty desiatky rokov dozadu. Rovnako nebezpečná ako rozpad je stagnácia a prerušenie integrácie – ak nebude integrácia pokračovať, slabé európske štáty sa stanú hračkou v rukách veľmocí.

Európa vždy čerpala svoj potenciál z rozmanitosti a sily jednotlivých národných štátov. Národné štáty sú základným kameňom Európskej únie. Potrebujeme také usporiadanie Európskej únie, ktoré na jednej strane vytvorí veľký, jednotný a silný celok a na strane druhej posilní postavenie národných štátov a demokratické princípy v Únii. Jediným spôsobom, ako posilniť národné štáty a zároveň vybudovať silnú Európu je federatívne usporiadanie Európskej únie.

Federatívne usporiadanie Európskej únie je v záujme ako európskych občanov, tak aj európskych národných štátov. Posilňuje právomoci národných štátov, posilňuje demokraciu v Európskej únii a zároveň vytvára z Európskej únie silný a jednotný celok schopný čeliť v nasledujúcich desaťročiach všetkých svetovým výzvam a hrozbám. Federatívna Európska únia je predpokladom pre udržanie sociálnych istôt európskych občanov, naštartovanie ekonomiky a vytvorenie nových príležitostí k rozvoju.

 

Len federatívne usporiadanie Európskej únie dokáže zabezpečiť:

 

Vyriešenie hospodárskej krízy, naštartovanie ekonomiky a udržanie vysokej sociálnej ochrany a vysokej životnej úrovne európskych obyvateľov.

Obnovenie vplyvu Európskej únie na medzinárodnej scéne.

Posilnenie právomocí členských štátov v rámci Európskej únie a ochranu malých členských štátov.

Prehlbovanie demokracie v Európskej únii – federácia je opak centralizácie, prostriedok na obmedzenie silnej ústrednej vlády a poistka proti zneužitiu moci.

Jednotné vystupovanie v otázkach energetickej bezpečnosti.

Vybudovanie spoločnej európskej obrany a armády.

Ochranu prírodných zdrojov a klímy, silnú podporu zelených technológií.

Efektívny boj s kriminalitou, podvodmi a korupciou, ktoré prerástli za hranice národných štátov.

Posilnenie vzdelávania, vedy a techniky v Európskej Únii.

 

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone