Nová EÚ v roku 2019: Odpovede na výzvy a riziká vývoja

eu-tomas2
Po uplynulom parlamentnom období prichádza postupne čas hodnotiť výsledky práce Európskeho parlamentu. Napĺňanie cieľov a takisto otázky aktuálnych, ako aj nových tém, tvoria bezpochyby kľúčovú oblasť záujmu verejnosti o dianí a smerovaní Európskej únie.

Toto obdobie sa dá charakterizovať ako obdobie pomerne veľkých výziev v rôznych oblastiach. Témy ako migračná politika, azylová politika, brexit, či vnútorná bezpečnosť, dokázali v mnohom názorovo rozdeliť poslancov v Európskom parlamente, ako aj verejnú mienku v členských krajinách únie. V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Euractivom, sa v piatok 23. Novembra v Európskom informačnom centre, uskutočnila diskusia s názvom Nová Európska únia v roku 2019.

Diskutovalo sa najmä o Únií v predvolebnom období. Otázka príprav na voľby a načrtnutie politického programu a priorít na nasledujúcich 5 rokov (očakávania od summitu v Síbiu). Ďalej o vnútorných pnutiach v EÚ (ekonomických, politických, inštitucionálnych) a možnostiach ich riešení. V neposlednom rade aj o postavení EÚ na globálnej scéne, najmä v schopnosti Únie konať v kľúčových zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Medzi diskutujúcimi boli Mária Malová (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku), Monika Beňová (Poslankyňa Európskeho parlamentu S&D), Anna Záborská (Poslankyňa Európskeho parlamentu na Slovensku EĽS) a Róbert Hajšel (Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku). Diskusiu odborne moderovala Zuzana Gabrižová z Euractiv Slovensko. Pre zahraničných hostí boli prítomní aj tlmočníci do anglického jazyka.

Podľa Ladislava Mika ,, Súčasná Junkerova komisia bude ešte minimálne rok fungovať, kým nastanú zmeny v jej zložení. To dáva priestor na dotiahnutie vecí, ktoré by bolo ešte možné v tomto krátkom čase uskutočniť a už sú rozbehnuté. Predpokladám pomerne veľké zmeny v zložení budúceho parlamentu a oveľa ťažšie presadzovanie vecí. Predpokladám, že na summite v Síbiusa sa budú pripravovať a definovať veci, týkajúce sa Rámcovej dohody o spoločnom finančnom rámci, pretože je dôležité neodkladať túto tému, s ohľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Existuje k tejto téme veľa pripomienok, avšak zatiaľ je to celkom dobre navrhnuté a treba doplniť ešte niekoľko vecí, pretože sa jedná o kľúčovú agendu. V súčasnosti máme rozpracovaných ešte 68 iniciatív, ktoré treba dokončiť aktuálnym zložením Európskeho parlamentu. Jedná sa o rôzne oblasti- Cirkulárna ekonomika, zdanenie digitálnej ekonomiky, azylová politika, menová politika, brexit, vnútorná, vonkajšia a kybernetická bezpečnosť. Súčasné zloženie Európskeho parlamentu riešilo za svojho pôsobenia 3 krízy. Finančnú, hospodársku a migračnú. Domnievam sa, že ekonomická a hospodárska sa podarila prekonať. Migračná zatiaľ nie. Takisto tu je otvorená otázka veľkého programu Africkej spolupráce a doriešenie problematiky letného času“.

Podľa Anny Záborskej ,,Prostriedky sa stali predmetom volebnej kampane a preto si myslím, že to z veľkej časti neprejde. Nastane konflikt v rade a nedohodnú sa. Ako príklad uvediem smernicu o vyvážení pracovného času. Parlament nechce ustúpiť voči požiadavkám rady a skončí to ako smernica z roku 2009 o materskej dovolenke. Tá dodnes nie je schválená. Myslím si, že ľudia v nových členských krajinách očakávajú vyrovnanie sociálnych rozdielov medzi pôvodnými členskými krajinami a nimi. Treba vnímať aj sociálne zabezpečenie obyvateľov. Európska únia by sa mala zaručiť za isté minimálne zabezpečenie rovnaké pre všetkých ľudí rovnako. Túto vec považujem aj za jednu z hlavných príčin migrácie. Európska únia pracuje na vytvorení jednotného Európskeho penzijného produktu. K otázke letného času len toľko, že návrh je spracovaný vo výboroch a chcú to schváliť, ale zatiaľ to vyzerá, že to neschvália“.

Podľa Moniky Beňovej ,,so všetkým čo zaznelo od pani Záborskej súhlasím a plne podporujem. Považujem za dôležité presadzovať aj naďalej sociálne veci. Takisto chcem povedať, že naši občania chcú zmeny teraz. No v inštitúciách sa rieši budúcnosť. Preto treba vysvetliť ľuďom, že všetko čo presadzujú v inštitúciách zlepší život ľudí v budúcnosti. Bohužiaľ, stále vnímam to, že ľudia nevedia, čo robia poslanci v Európskom parlamente, alebo akú funkciu a činnosti vykonáva Európsky parlament všeobecne. Myslím si, že téma Migrácie, bude dôležitá v kampani. Na základe tejto témy, môžu antisystémové strany prevalcovať tradičné strany vo voľbách. Chcela by som, aby sa prestala vyrývať brázda medzi Západoeurópskymi a Východoeurópskymi štátmi. Myslím si, že viacročný finančný rámec bude oblasť, kde sa budú vedieť strany dohodnúť a je potrebné sa odraziť od tejto témy na tie, kde sa strany dohodnúť nevedia“.

Podľa Márie Malovej ,,téma Brexitu je zásadná v tom, že sa v nej všetkých 27 členských štátov dokázalo spojiť. Témy ako migrácia či viacročný finančný rámec rozdeľujú verejnú mienku. Z pohľadu Ministerstva zahraničných vecí sa snažíme upozorňovať na to, aby sa dokončila otázka jednoty vnútorného trhu. Zlepšovali sa podmienky pre podnikateľov. Chcem tiež zistiť príležitosti a riziká jednotného vnútorného trhu. Považujeme Jednotný vnútorný trh za jeden z najlepších aspektov, ktoré únia priniesla. Je to veľká devíza aj na medzinárodnej scéne, najmä uzavreté obchodné dohody. Budúci rok chceme začať jednať aj s veľkou Britániou. Chceme dokončiť hospodársku a menovú úniu. Taktiež riešime otázky ako dokončiť bankovú úniu. Čo sa týka vnútornej bezpečnosti, Salzburský summit dal impulz na riešenie, zvyšovanie konkurencieschopnosti, taktiež bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti vo všetkých oblastiach vrátane kyberútokov. Ambície medzi parlamentom a radou sú iné. Ak bude stanovený strop na ambicióznej úrovni, bude si Slovensko schopné plniť záväzky. Avšak trváme na tom, aby sa naďalej vyrovnávali rozdiely v regiónoch. Lídri v decembri otvoria témy očakávaní od Summitu v Síbií, či to má byť diskusia o novej podobe strategickej agendy, alebo o budúcnosti“.

V otázkach zaznela aj tá, týkajúca sa paktu OSN a postojom vlády Slovenskej republiky k tejto problematike.

Moniku Beňová tvrdí, ,,mrzí ma, akým spôsobom prebieha diskusia tejto témy na Slovensku. S ohľadom na dlhoročný vývoj Európskej únie by malo byť hlavným mottom udržanie Sociálneho zmieru a bezpečnosti. Aby ľudia vedeli, že im dokáže zabezpečiť únia bezpečnosť a sociálny zmier. Absencia týchto tém prináša antisystémové, populistické a extrémistické strany. Ak by sa tieto dva atribúty preniesli do rozhodovania, oveľa lepšie by sa potom rozhodovalo“.

V otázke blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, zaznela aj tá, ako by bolo potrebné zlepšiť nelichotivý výsledok Slovenska z posledných volieb v účasti na voľbách.
Robo Hajšler o ich kampani tvrdí, ,,Vychádzame z účasti 13% na Slovensku, čo bolo rekordne nízke číslo. Pre ľudí sú nezaujímaví kandidáti, lebo musia byť aj členom politickej strany. Treba zohľadniť aj fakt, že vo voľbách do Európskeho parlamentu strany nedostanú finančný príspevok na fungovanie ako je tomu v parlamentných voľbách na Slovensku. Všeobecne prevláda strach, že zo súčasných 8 frakcií bude po voľbách frakcií viac. Takisto bude potrebné voliť nových členov na dôležité posty inštitúcií únie, čo bude s novými frakciami zložitejšie. Očakáva sa, že proces prijatia kandidáta bude náročnejší. Radi by sme do kampane zapojili samozrejme média, rôzne svedectvá na videách, sociálne média, sociálne siete, influencerov. Chceme osloviť aj youtuberov, myslíme si, že majú väčší dosah na ľudí ako denníky. Dávame do pozornosti server www.tentorazidemvolit.eu. Takisto vnímame ako problém, že Slováci žijúci v zahraničí majú problém voliť, pretože najideálnejšie je to z miesta bydliska. Pripravujeme taktiež server www.co-europa-robi-premna.sk, kde sa môžu ľudia dozvedieť, čo všetko vďaka Európskej únií na Slovensku máme vybudované, zriadené. Je veľmi dôležité aby išli ľudia voliť v májových voľbách do Európskeho parlamentu, pretože každý poslanec môže ovplyvniť frakciu a frakcia parlament“.

 

Tomáš Šimo, UEF Slovakia

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone