Poučme sa zo Škótska a reštartujme federalizmus na európskej a národnej úrovni

Víťazstvo škótskeho „NIE“ v referende o jeho nezávislosti zachránilo Spojené kráľovstvo a vylúčilo riziko spustenia procesu, pri ktorom by sa chceli odtrhnúť aj časti iných európskych krajín. Tieto separatistické tendencie by boli škodlivé ako pre jednotlivé krajiny, tak aj pre stabilitu Európy a pre jej integráciu.

Výsledok referenda nemôže ukončiť a ani a neukončí legitímne požiadavky Škótska a iných európskych regiónov na samosprávu a na možnosť politických rozhodnutí blízkych občanom a rešpektujúcich rôznorodosť európskych regiónov.

Európske národné štáty sú stále v kríze. Sú príliš malé, príliš slabé a príliš málo integrované, aby mohli hrať efektívnu úlohu v globalizovanom svete, poskytovať riešenia pre ekonomické krízy a prispieť k riešeniu bezpečnostných problémov na hraniciach Európy. Niektoré z nich sú zároveň príliš centralizované a dysfunkčné na to, aby vedeli riadiť svoje hospodársky, politicky a kultúrne rozmanité regióny a uspokojiť ich požiadavky na užšiu politickú zodpovednosť,“ povedal Paolo Vacca, generálny sekretár Únie európskych federalistov v Bruseli v reakcii na výsledok škótskeho referenda.

Vytváranie mikro-štátov s ich ilúziami o nezávislosti a suverenite nie je riešením: to by len prehĺbilo nestabilitu na národnej a európskej úrovni. Je tu len jediná progresívna odpoveď: reštart federalizmu na národnej a európskej úrovni. Oba trendy musia ísť ruka v ruke. Bez pokroku v otázke federalizácie EÚ na vnútroštátnej úrovni budú členské štáty pokračovať v ceste frustrácie a v separatistických tendenciách. Bez pokroku v budovaní federatívnej Európy, najmä v eurozóne, chýba členským štátom EÚ ekonomická a politická stabilita…“

Európa potrebuje chrániť svoju jednotu v rozmanitosti, potrebuje silnú centrálnu vládu spolu so silnými lokálnymi vládami na národnej a európskej úrovni. To je presne to, čo môže federalizmus ponúknuť dnešnej Európe.

Tlačová správa UEF, 19.09.2014

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Napsat komentář