Rím musí odštartovať budovanie novej Európy (The Spinelli Group)

spinelli-cover

25. apríla oslávi Európa šesťdesiate výročie podpisu Rímskych zmlúv, ktoré položili základ dnešnej Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa v Ríme stretnú hlavy štátov a vlád európskych krajín, aby prijali „Rímsku deklaráciu“. Deklarácia má položiť základy pre budúci vývoj Európskej únie a ponúknuť riešenia problémov, ktoré v poslednom desaťročí Úniu oslabovali.

Spinelliho skupina vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zapojením Európskeho parlamentu do prípravných práv Rímskej deklarácie a nad rizikom, že prehlásenie môže byť len rétorické a môže obsahovať len málo skutočných záväzkov.

Hlboká transformácia, ktorou bude musieť EÚ v nasledujúcich rokoch prejsť, nebude úspešná, ak do reformy nebudú zapojení európski občania, počnúc ich zástupcami v národných parlamentoch a v Európskom parlamente. Spinelliho skupina preto podporuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby bol plne zapojený do diskusií o budúcnosti Európy a to už pri dokončení Rímskej deklarácie.

Spinelliho skupina vyjadruje potešenie nad rastúcim proeurópskym pohybom občanov, ktorí si želajú zjednotenú Európu, po celom kontinente. Stále viac Európanov chápe hodnoty, ktoré Európa prináša, nie sú im ľahostajné a chcú ich brániť. Rovnako je potešená výsledkom parlamentných volieb v Holandsku a prezidentských volieb v Rakúsku. Obe voľby ukázali, že európski občania nedovolia populizmu a nacionalizmu Európu roztrhať.

 

Tlačová správa The Spinelli Group (skrátený text).

 

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone