Tagged OSN

Slovensko hľadá nového mládežníckeho delegáta OSN. Venovať sa bude aj enviro témam a udržateľnému rozvoju.

rptnb

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlásili výzvu, prostredníctvom ktorej hľadajú nového mládežníckeho delegáta Organizácie spojených národov.

“Spustili sme výberové konanie na nového mládežníckeho delegáta OSN. Chceli by sme vybrať šikovného a aktívneho mladého človeka, ktorý bude robiť dobré meno našej krajine v zahraničí a zároveň aktivity na Slovensku smerom k mládeži a vo vzťahu k agende 2030,” hovorí súčasný mládežnícky delegát OSN Dominik Porvažník, ktorému vyprší ročný mandát už o niekoľko týždňov.

Čítať ďalej…

Uznesenie o podpore rodovej rovnosti

Uznesenie o podpore rodovej rovnosti prijaté federálnym výborom UEF, 22. októbra 2017 v Paríži

So zreteľom na články 1 a 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 10. decembra 1948; S ohľadom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 2263 zo 7. novembra 1967; S ohľadom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z 18. decembra 1979; So zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii;

Uznávajúc, že zásada rodovej rovnosti je základom pre OSN a Európsku úniu;

Čítať ďalej…

Schizofrénia slovenskej zahraničnej politiky

osn-gut1

Celý svet a s ním aj Slovensko s napätím očakávalo voľbu nového generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. V srdci Európy vnímali prebiehajúce zákulisné rokovania o Pan Ki-munovom nástupcovi, ktorému sa skončí mandát už o pár mesiacov, o to citlivejšie, že medzi horúcimi favoritmi na kreslo novej hlavy medzinárodného spoločenstva bol aj Miroslav Lajčák s neohrozeným profilom kariérneho diplomata a „neškodného chlapíka“ takpovediac pre všetkých. O to viac, že šéf slovenskej diplomacie prichádzal z východoeurópskej skupiny, ktorá si húževnato nárokovala post v súlade s princípom rotácie kontinentov a zdôrazňujúc historickú príležitosť pre doteraz akosi zanedbávanú východnú Európu. No nestalo sa tak. Pre mnohých Slovákov to bol ako blesk z neba, pri hlbšej analýze však dosiahnutý výsledok až tak neprekvapuje.

Čítať ďalej…